גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Pit' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 31,
                           'Ramp' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'MainHallID' => undef,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'Parking' => 2
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ID' => 158
                    }
                   ],
             'Name' => 'אופקים',
             'ID' => 31
            },
            {
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Info' => ''
                               },
                           'CityID' => 44,
                           'Ramp' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'MapaLink' => '',
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 9,
                     'ID' => 1688,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 22, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.912942', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 193, 'SeatsAmount' => 710, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1272, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 1272, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' } ], 'Name' => 'איירפורט סיטי', 'ID' => 193 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ID' => 580, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.953724', 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '29.555173', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 32, 'SeatsAmount' => 567, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 580, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 677, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 677, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Info' => '', 'Guide' => '' } } } ], 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32 }, { 'ID' => 63, 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.1037715', 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'Longitude' => '35.1933261', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 9, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 192, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 63, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 168, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Image2Height' => 403, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ID' => 168 }, { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ID' => 2027, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 63, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2027, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль' } } } ] }, { 'ID' => 10, 'Name' => 'אשדוד', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.637338', 'Cafeteria' => 1, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.792616', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 3, 'Parking' => 3, 'ID' => 136, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 399, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 530, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 530 }, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136 }, { 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.79299', 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.636347', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Address' => 'דרך ארץ 1' }, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 27, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 931, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 10, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 876, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 775, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 775, 'Gangways' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876 }, { 'ID' => 133, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.637185', 'Cafeteria' => 1, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.791868', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.' }, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 1, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 133, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.77819', 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.649463', 'Cafeteria' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Address' => 'רח' קק"ל 90' }, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 15, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 399, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 1, 'CityID' => 10, 'Parking' => 2, 'ID' => 438, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Image2Height' => 600, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ID' => 438 }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'MapaLink' => '', 'ID' => 2005, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 10, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Info' => '' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2005, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' } ] }, { 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.664977', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.571887', 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 1886, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'SeatsAmount' => 197, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 33, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1886, 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון' }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 26, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.664702', 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.562052', 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 839, 'Gangways' => 3, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 839, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 92, 'DoorsAmount' => 6, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 847, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 33 }, 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 92, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 33, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1666, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'ID' => 1666 }, { 'ID' => 1665, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 33, 'Parking' => 0, 'ID' => 1665, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 33 }, { 'ID' => 34, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 520, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 520, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 408, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 34, 'Parking' => 2, 'ID' => 85, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע' }, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 14, 'Incline' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.238539', 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.78716', 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ID' => 85 }, { 'ID' => 1668, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 34, 'Parking' => 0, 'ID' => 1668, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 30 }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 34, 'Parking' => 0, 'ID' => 1747, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 1747, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.796521', 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.251339', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך המשחררים 10', 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 34, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 394, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 83, 'DoorsAmount' => 2, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 395, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 395, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 83, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע' } ], 'Name' => 'באר שבע' }, { 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'ID' => 1880, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Parking' => 3, 'ID' => 1880, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 64, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 5 } ], 'Name' => 'בית שמש' }, { 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.7572707', 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.0206112', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 622, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 622, 'ImageWidth' => 600, 'CityID' => 11, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 575, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 53, 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 53, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' } ], 'ID' => 11 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.079168', 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.848466', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 373, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 155, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1540, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1540, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל' } ], 'Name' => 'גבעת שמואל', 'ID' => 155 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1659, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1659, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 12, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 24 } ], 'Name' => 'גבעתיים', 'ID' => 12 }, { 'Name' => 'גני תקווה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ID' => 1669, 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1669, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 13, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква' }, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0 } } ], 'ID' => 13 }, { 'ID' => 78, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.157589', 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.895859', 'Pit' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 236, 'CityID' => 78, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 263, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 850, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.' }, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 850, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ID' => 263 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.885853', 'Latitude' => '32.159613', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חשוון 2', 'Name' => 'בית פרטי', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 78, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.159613, 34.885853', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2093, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Частный дом', 'Address' => 'ул. Хешван 2', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'בית פרטי', 'ID' => 2093 }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'CityID' => 78, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2044, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Address' => 'דרך הים', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 2044, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון' } ], 'Name' => 'הוד השרון' }, { 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'ID' => 1670, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 5, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1670, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 26 }, { 'ID' => 563, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 845, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 563, 'DoorsAmount' => 5, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 280, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 5, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.166208', 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.842952', 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ID' => 1484, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.797003', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 5, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1484, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0 } }, { 'ID' => 1872, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1872, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 5, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 200, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 5 }, { 'ID' => 42, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.574091', 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.952441', 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב', 'Address' => 'רח' הנדיב 2', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1352, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.574091, 34.952441', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 78, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 42, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Музей а-Алия а-ришона Зихрон-Яков', 'Address' => 'ул. а-Надив 2', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1352, 'Name' => 'מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב' }, { 'ID' => 1671, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 42, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1671, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'זכרון יעקב' }, { 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ID' => 143, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.914142', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.439355', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 43, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 360, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 143, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 606, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»' }, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 606, 'Gangways' => 2 } } ], 'ID' => 43 }, { 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 15, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1727, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1727, 'Name' => 'מדיטק חולון' }, { 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.00688', 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.791006', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 570, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 15, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 59, 'DoorsAmount' => 6, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 702, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 702, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ID' => 59 }, { 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Address' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 15, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1728, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728 } ], 'Name' => 'חולון' }, { 'ID' => 7, 'Name' => 'חיפה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 867, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 867, 'Gangways' => 4, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 501, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 6, 'ID' => 215, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71' }, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.010532', 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.790971' } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.8159518', 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.9925609', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הציונות 33', 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 651, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 1, 'SeatsAmount' => 199, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 706, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 706, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1 }, 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'ID' => 651 }, { 'ID' => 163, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа' }, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 935, 'Gangways' => 3, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 935, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 2, 'ID' => 163, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 505, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 7, 'RowsAmount' => 21, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.81913', 'Longitude' => '35.066528', 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 290, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 7, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, { 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'ID' => 1388, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1388, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа', 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.963499', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.789809', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Address' => 'דרך משה פלימן 4', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0 } }, { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ID' => 99, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.965069', 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.791338', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 40, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Parking' => 3, 'ID' => 99, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 9, 'Shelter' => 2, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 2105, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 732, 'Gangways' => 6, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 732 } }, { 'ID' => 209, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.8203168', 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.9728262', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 615, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 615, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 497, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 7, 'Parking' => 3, 'ID' => 209, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 12 }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 1222, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 106, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 528, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 528, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 8, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.985592', 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.803197', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 26 }, 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 106, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ID' => 102, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.985138', 'Latitude' => '32.803414', 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 687, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 687, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 473, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 102, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4 } }, { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 7, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1724, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.80327', 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.9846462', 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 237, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 159, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 500, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 500, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'ID' => 237 }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.82173', 'Pit' => 1, 'Longitude' => '35.074321', 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 29, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 1099, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 7, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 162, 'DoorsAmount' => 6, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Image2Height' => 772, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 772, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.' }, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 162, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ID' => 1725, 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1725, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'טבריה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.796007', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.529639', 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 409, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'SeatsAmount' => 747, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 96, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 900, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 900, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'ID' => 409 } ], 'ID' => 96 }, { 'Name' => 'יבנה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ID' => 658, 'ShowsQty' => 27, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 509, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 16, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 658, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 496, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 496, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.874438', 'Longitude' => '34.73481', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Incline' => 0 } } ], 'ID' => 16 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ID' => 308, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 308, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 17, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 386, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.030568', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Guide' => '' } } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 17, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1165, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ID' => 1165 } ], 'Name' => 'יהוד', 'ID' => 17 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 184, 'Parking' => 0, 'CityID' => 45, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 184, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' } ], 'Name' => 'יקנעם', 'ID' => 45 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'Generation Pub', 'ID' => 485, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Яффо, 19', 'Name' => 'Generation Pub', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 485, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D9%u05E4%u05D5x19%2C&UserEarthX=171270&UserEarthY=1131902&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'בר פוטין, ירושלים, ישראל', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 30, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' יפו 19', 'Name' => 'Generation Pub', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.768319', 'Longitude' => '35.21371', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0 } }, { 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים', 'ID' => 818, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים', 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.771295', 'Longitude' => '35.22451', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 435, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим', 'Address' => 'Район Мишканот шаананим' }, 'ImageHeight' => 435, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 141, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 30, 'DoorsAmount' => 2, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 818, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%f8%eb%e6+%ec%ee%e5%e6%e9%f7%e4+%e9%f8%e5%f9%ec%e9%ed&first=1&minx=107780.65625&miny=1147373.90625&maxx=150085.34375&maxy=1183116.09375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170437&UserEarthY=1130493.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Район Мишканот шаананим, площадка справа от ветряной мельницы Монтефиоре', 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим — открытая площадка над центром', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'Parking' => 0, 'ID' => 2092, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 30, 'SeatsAmount' => 320, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי', 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.22451', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.771295', 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז', 'ID' => 2092 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים' }, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 837, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 30, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ID' => 837 }, { 'ID' => 1346, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1346, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 30, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '31.778137', 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2014, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ID' => 2014 }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 30, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 260, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 260, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Address' => '' }, 'CityID' => 30, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1681, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1681, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים' }, { 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'ID' => 2090, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '31.751054', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.20764', 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'Address' => 'רח' האומן 26, תלפיות', 'Info' => 'תחת כיפת השמים.' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 30, 'Parking' => 1, 'ID' => 2090, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.751054, 35.207640', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Address' => 'ул. а-Оман 26, Тальпиот', 'Name' => 'Artists' Studios — крыша' }, 'Kasher' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ID' => 1679, 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1679, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 30, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0 } } ], 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30 }, { 'Name' => 'כפר סבא', 'Halls' => [ { 'ID' => 1767, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Parking' => 3, 'ID' => 1767, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 18, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד' } }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1648, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 18, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ID' => 1648 }, { 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1354, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'CityID' => 18, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 332 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 18 }, { 'ID' => 46, 'Name' => 'כרמיאל', 'Halls' => [ { 'ID' => 128, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 629, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 629, 'Gangways' => 3, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль' }, 'CityID' => 46, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 780, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 128, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'Distance' => 1, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.302903', 'Latitude' => '32.914962' }, 'ShowsQty' => 22 } ] }, { 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ID' => 1686, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Address' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1686, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 126, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0 } } ], 'ID' => 126 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 155, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 690, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 155, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 47, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 661, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.2365385', 'Latitude' => '32.6749051', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'מגדל העמק', 'ID' => 47 }, { 'ID' => 20, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 20, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1660, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'Latitude' => '31.899119' }, 'ShowsQty' => 26, 'ID' => 1660, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 20, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1891, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Longitude' => '35.00915', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1891, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין' }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин' }, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1657, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 20, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'Longitude' => '35.008266', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1657, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין' } ], 'Name' => 'מודיעין' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ID' => 618, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'ID' => 618, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 941, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 41, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.494997', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.51472', 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 22, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0 } } ], 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'ID' => 41 }, { 'ID' => 127, 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ID' => 644, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 630, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 630, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 127, 'SeatsAmount' => 520, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 644, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.965035', 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.6466026' } } ] }, { 'ID' => 248, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 2059, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.133343', 'Longitude' => '34.913311', 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2059, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 248, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'ID' => 86, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'ID' => 305, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 305, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 86, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 1, 'SeatsAmount' => 390, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Info' => '' }, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.911249', 'Latitude' => '32.13302', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 15 } ] }, { 'ID' => 251, 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.310059', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.908897', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 429, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 251, 'Parking' => 2, 'ID' => 2084, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'ID' => 2084 } ] }, { 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ID' => 1455, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.08482', 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.981472', 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 206, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1455, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3 } } ], 'ID' => 206 }, { 'ID' => 108, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 200, 'Stairs' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 108, 'Parking' => 3, 'ID' => 502, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.724542', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 502, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' } ] }, { 'ID' => 73, 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 1273, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 73, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 560, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.297363', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.772918', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 1273, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 49, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 490, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 713, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.27145', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '33.023184', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 19 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 713, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' } ], 'Name' => 'מעלות', 'ID' => 49 }, { 'Name' => 'נהריה', 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 712, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 712, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 91, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 585, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 50, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '33.01026', 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.100347', 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 11 } ], 'ID' => 50 }, { 'ID' => 51, 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 333, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 650, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 51, 'Ru' => { 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 442, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 442, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'Longitude' => '35.313034', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 333, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.699456', 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 296, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 51, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 296 } ] }, { 'Name' => 'נס ציונה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ID' => 177, 'ShowsQty' => 27, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Parking' => 2, 'ID' => 177, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 21, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 752, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 479, 'Gangways' => 4, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 479, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.796215', 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.930777', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Guide' => '' } } }, { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ID' => 1469, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 1469, 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 381, 'RightToLeft' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 21, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Latitude' => '31.92931', 'Longitude' => '34.813248', 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0 } } ], 'ID' => 21 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1564, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 545, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 37, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1564, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.41598', 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Incline' => 2 }, 'ShowsQty' => 4 } ], 'Name' => 'נתיבות', 'ID' => 37 }, { 'ID' => 22, 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1345, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'CityID' => 22, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ID' => 1345 }, { 'ID' => 1430, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.869838', 'Latitude' => '32.304928', 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания' }, 'CityID' => 22, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 321, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'ID' => 1430, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ID' => 119, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 119, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 22, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 22, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1687, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 26, 'ID' => 1687, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дора Нетания', 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 372, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 372, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 118, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'CityID' => 22, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 424, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נחום 35', 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.8598411', 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.3009928', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 118, 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה' } ] }, { 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ID' => 457, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 3, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'CityID' => 54, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 457, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.613534', 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '35.288414', 'Pit' => 1 } } ], 'Name' => 'עפולה' }, { 'ID' => 55, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 588, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 55, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54' }, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'Latitude' => '32.472264', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 588, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' } ], 'Name' => 'פרדס חנה' }, { 'Name' => 'פתח תקווה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ID' => 1749, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.877104', 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה' }, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1749, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 8, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1791, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 8, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ID' => 1791 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7', 'Info' => '' }, 'Incline' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.8706162', 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.1893661', 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 8, 'SeatsAmount' => 200, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 855, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'ID' => 855 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Incline' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.888287', 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.087587', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 714, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква' }, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 714, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 79, 'DoorsAmount' => 2, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 8, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 364, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ID' => 79 }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2048, 'Parking' => 2, 'CityID' => 8, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 313, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2048, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' } ], 'ID' => 8 }, { 'Name' => 'קדימה', 'Halls' => [ { 'ID' => 374, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.275292', 'Longitude' => '34.911003', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 374, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 396, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 23, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 449, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 449, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 4 } ], 'ID' => 23 }, { 'ID' => 66, 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.801411', 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '31.867439', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 542, 'Ru' => { 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 542, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 175, 'DoorsAmount' => 4, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 66, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 664, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175 } ] }, { 'ID' => 87, 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'Halls' => [ { 'ID' => 312, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Hall' => { 'CityID' => 87, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 842, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 312, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 333, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 333, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.952124', 'Latitude' => '32.452967', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 28 }, 'ShowsQty' => 7 } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ID' => 203, 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.' }, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.742992', 'Pit' => 1, 'Longitude' => '35.07404', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 4, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 1016, 'Stairs' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 72, 'Parking' => 3, 'ID' => 203, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } } ], 'ID' => 72 }, { 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.675299', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.223953', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 696, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 118, 'Parking' => 2, 'ID' => 550, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Image2Height' => 515, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 515, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ID' => 550 } ], 'ID' => 118 }, { 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 26, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.723787', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 645, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 645, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 739, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 791, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 142 }, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ID' => 739 } ], 'ID' => 142 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 120, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 69, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1092, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.0563564', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1092, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, { 'ID' => 1546, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38' }, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 28, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 69, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 2, 'ID' => 1546, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.054894', 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.862965' }, 'ShowsQty' => 10 } ], 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69 }, { 'ID' => 39, 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ID' => 655, 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 21, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 655, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 626, 'CityID' => 39, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0 } } ] }, { 'ID' => 59, 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'ID' => 1925, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.081256', 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.846411', 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 4, 'ImageHeight' => 326, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 326, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 9, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 1925, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 59, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 2537, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 849, 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 59, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 403, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Longitude' => '35.083536', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.841732', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ID' => 849 }, { 'ShowsQty' => 34, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 59, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1683, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 162, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 397, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 885, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 461, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 461, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'Longitude' => '34.746996', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.730202', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 18 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 885, 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי' } ], 'Name' => 'קרית מלאכי', 'ID' => 162 }, { 'ID' => 24, 'Halls' => [ { 'ID' => 1854, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.09776', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1854, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'CityID' => 24, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 6 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'CityID' => 24, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 207, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1975, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3 }, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ID' => 1975 } ], 'Name' => 'ראש העין' }, { 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ID' => 461, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 4, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Parking' => 0, 'ID' => 461, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0 } }, { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ID' => 71, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 445, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 445, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 4, 'SeatsAmount' => 249, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Parking' => 0, 'ID' => 71, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.8073574', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.9618807' } }, { 'ID' => 1700, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1700, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 4, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 36 }, { 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.964426', 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.799322', 'Cafeteria' => 1, 'Image2Height' => 598, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 598, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 362, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 4, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 68, 'DoorsAmount' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322' }, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ID' => 68 }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1702, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 4, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1702, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קניון הזהב', 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2', 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '31.990631', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.774815', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон', 'Name' => 'Каньон а-Заав', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 4, 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2086, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815', 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'קניון הזהב', 'ID' => 2086 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' }, 'Longitude' => '34.816013', 'Cafeteria' => 1, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.887033', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 1499, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 25, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ID' => 1499 }, { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ID' => 2024, 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 25, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 2024, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.896544', 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.816659', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'Incline' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1698, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 25, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1698, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' } ], 'Name' => 'רחובות', 'ID' => 25 }, { 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 470, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 470, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 582, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 26, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 625, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.8663685', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.9300851', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ID' => 582 } ], 'ID' => 26 }, { 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2051, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 2, 'CityID' => 27, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Info' => 'есть платная городская парковка' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.084349', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2051, 'Name' => 'Salon De Tango' }, { 'ShowsQty' => 19, 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 536, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 536, 'Gangways' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган' }, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 27, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 550, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 186, 'DoorsAmount' => 6, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Address' => 'רח' היצירה 3' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.802498', 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.08488' }, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ID' => 186 }, { 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ID' => 1695, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 27, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1695, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0 } } ], 'ID' => 27 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1692, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1692, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 28, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 16 } ], 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 180, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 180, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 29, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 12 }, { 'ID' => 1691, 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 29, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1691, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана', 'Address' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 29, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1689, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1689, 'Name' => 'קולנוע לב רעננה' } ], 'Name' => 'רעננה', 'ID' => 29 }, { 'Name' => 'שוהם', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 697, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 697, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 491, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'CityID' => 71, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.945533', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 491, 'Name' => 'אודיטוריום שהם' } ], 'ID' => 71 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 364, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'Parking' => 2, 'ID' => 264, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 405, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 405, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.8039627', 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.1269413', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 12 }, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ID' => 264 }, { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ID' => 471, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 888, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.' }, 'Gangways' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 888, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 1161, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 471, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.803364', 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.11062' } }, { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ID' => 51, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 404, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'ID' => 51, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 495, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 495, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 1, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.79187', 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.074643', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)' }, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 13 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1608, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 49, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ID' => 1608 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.054537', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 30, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1948, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'ID' => 1948 }, { 'ID' => 5, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.090399', 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.79083', 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'RowsAmount' => 25, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 896, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 5, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Height' => 670, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Gangways' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 670, 'Ru' => { 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 19 }, { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 33, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Parking' => 0, 'ID' => 1706, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' } } }, { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ID' => 1707, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1707, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 227, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 941, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 370, 'Gangways' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 370, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Latitude' => '32.099004', 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.808187', 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 4 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 227, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'Name' => 'האנגר 11', 'ID' => 2072, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 42, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2072, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsAmount' => 2146, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2 } }, { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ID' => 1705, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1705, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ID' => 2038, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 7637, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Parking' => 2, 'ID' => 2038, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 7, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.791474', 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.061269', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 30 } }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'Parking' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 579, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 160, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 579, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, { 'ID' => 1704, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1704, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 13 }, { 'ID' => 1742, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1742, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 5, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי', 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.069532', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.788069', 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1464, 'Parking' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1464, 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ID' => 1711, 'ShowsQty' => 27, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1711, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 38, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Parking' => 0, 'ID' => 1721, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Address' => '', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721 }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Latitude' => '32.075088', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1920, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.' } }, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ID' => 1920 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 771, 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ID' => 771 }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 1803, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 2, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1803, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.795569', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ID' => 394, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 394, 'Parking' => 2, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1217, 'Parking' => 3, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ID' => 1217 }, { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 920, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.773243', 'Latitude' => '32.062348', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 920, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.' } } }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.068313', 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.782994', 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 354, 'Parking' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 22, 'ID' => 354, 'Name' => 'מועדון שבלול' }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 620, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 5, 'Parking' => 2, 'ID' => 241, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 547, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 547, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.786784', 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.049449', 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 20 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 241, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.762777', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.051234', 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 566, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 566, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 394, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'Parking' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 272, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 272, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1722, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1722, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, { 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ID' => 205, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'Parking' => 4, 'ID' => 205, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 314, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 539, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 539, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.780477', 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.082174', 'CombinedName' => 'הופעות מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'ID' => 1513, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.069395', 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.78805', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 1, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 58, 'Stairs' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1513, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ID' => 2042, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2042, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'Incline' => 0 } }, { 'ID' => 2034, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2034, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. 3383', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'Latitude' => '32.045452', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Address' => 'רח' 3383', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 1710, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 1710, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1924, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ID' => 1924 }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.065614', 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.789245', 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1192, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 1192, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Address' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1734, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו' }, 'ShowsQty' => 43, 'ID' => 1734, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, { 'ID' => 1610, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 1610, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 21 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.761619', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.057234', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים' }, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 2, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 124, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'ID' => 2074, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ID' => 2074 }, { 'ID' => 1929, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Shelter' => 2, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 438, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'ID' => 1929, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו' }, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.760122', 'Latitude' => '32.056123' }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.055423', 'Longitude' => '34.763567', 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Name' => 'Театр Давай', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'ID' => 2069, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ID' => 2069 }, { 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1717, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717 }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 414, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ID' => 414 }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Parking' => 0, 'ID' => 1609, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 2, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1609, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ID' => 2040, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'ID' => 2040, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 40, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.7871', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.064179', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1 } }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'ID' => 1766, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 48, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1766, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 671, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 671, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 535, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.750356', 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.052992' }, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'ID' => 535 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Latitude' => '32.041362', 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2078, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 2078, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, { 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ID' => 389, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Shelter' => 0, 'CityID' => 1, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 389, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'Cafeteria' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 13, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ID' => 1719, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ID' => 1719 } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'ID' => 1 }, { 'ID' => 102, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ID' => 451, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'Latitude' => '32.249829', 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 446, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 102, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsAmount' => 382, 'Stairs' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'ID' => 451, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0 } } ], 'Name' => 'תל מונד ' } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית פרטי

  רח' חשוון 2, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב

  רח' הנדיב 2, זכרון יעקב

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  המרכז למוסיקה ירושלים

  שכ' משכנות שאננים, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז

  שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  סדנאות האמנים - גג

  רח' האומן 26, תלפיות, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  Salon De Tango

  רח' זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה

  כל האירועים באולם

  קולנוע לב רעננה

  כל האירועים באולם

  שוהם
  אודיטוריום שהם

  שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן, שוהם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תל אביב-יפו
  אודיטוריום רוזין תל אביב

  רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג', תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש

  ד"ר ג'ורג' וייז, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב

  פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה), תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב

  רח' מנחם בגין 98, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הבאר - תל אביב

  דרך שלמה 6, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית החייל תל אביב

  רח' ויצמן 60, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית ציוני אמריקה תל אביב

  כל האירועים באולם

  גני התערוכה תל אביב

  כל האירועים באולם

  גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב

  שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  האנגר 11

  רח' נמל תל אביב 35, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות תל אביב

  כל האירועים באולם

  היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו

  רח' יגאל אלון, תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם