גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אופקים',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'CityID' => 31,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким'
                               },
                           'Lift' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'Mazgan' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'ID' => 158,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'השקד 626'
                               },
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Parking' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Cafeteria' => 0
                          },
                     'ID' => 158,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים'
                    }
                   ],
             'ID' => 31
            },
            {
             'Name' => 'אור יהודה',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'ID' => 243,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 822,
                           'Gangways' => 0,
                           'SeatsAmount' => 450,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Incline' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2400x%u05D0%u05D5%u05E8%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D0%u05DC%u05D9%u05D4%u05D5%20%u05E1%u05E2%u05D3%u05D5%u05DFx87%2C&UserEarthX=136371&UserEarthY=1159325&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.026158, 34.856755',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.
 • במקרה של אי הגעה למופע לא יינתן זיכוי כספי.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות לתינוקות ולילדים מתחת לגיל שנתיים.', 'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה', 'Address' => 'רח' אליהו סעדון 87' }, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'CityID' => 9, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор Иегуда', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • В случае неявки, деньги не возвращаются.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль'', 'Address' => 'ул. Элияу Саадон, 87' }, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 822, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.026158', 'Longitude' => '34.856755' }, 'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 243 } ], 'ID' => 9 }, { 'Name' => 'אור עקיבא', 'ID' => 44, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא', 'ID' => 1688, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 44, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1688, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא', 'Address' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'איירפורט סיטי', 'ID' => 193, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'ID' => 1272, 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 710, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1272, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם' }, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 193, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.912942', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } } ] }, { 'ID' => 32, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'CityID' => 32, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 677, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.953724', 'Latitude' => '29.555173', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 580, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 567, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 677, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום' }, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 580, 'Name' => 'תיאטראות אילת' } ], 'Name' => 'אילת' }, { 'ID' => 63, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Latitude' => '32.1037715', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.1933261', 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'CityID' => 63, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 168, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'SeatsAmount' => 192 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ID' => 168, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.195197', 'Latitude' => '32.103921', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 63, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2027, 'SeatsAmount' => 120, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 2027, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל' } ], 'Name' => 'אריאל' }, { 'Name' => 'אשדוד', 'ID' => 10, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 136, 'SeatsAmount' => 399, 'ImageHeight' => 530, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Info' => '' }, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'CombinedName' => 'Концерты Яд ле-Баним Ашдод', 'RowsAmount' => 14, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 10, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 530, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.637338', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.792616' }, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'ID' => 876, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 931, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 775, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'He' => { 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 27, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 10, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 775, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.636347', 'Latitude' => '31.79299', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 876, 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.' }, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 133, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 150, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.637185', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.791868', 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 10, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 133 }, { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 438, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'CityID' => 10, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.649463', 'Latitude' => '31.77819', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 438, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 399, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 600, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 10, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2005, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד' }, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2005 } ] }, { 'Name' => 'אשקלון', 'ID' => 33, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.562052', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.664702', 'Image2Height' => 839, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'CityID' => 33, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 847, 'ImageHeight' => 839, 'Gangways' => 3, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Incline' => 2, 'ID' => 92, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ID' => 92, 'ShowsQty' => 10 }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1666, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 33, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1666, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1665, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 33, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1665, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' } ] }, { 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.7986504', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.2498588', 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'Active' => 1, 'CityID' => 34, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר', 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע' }, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל', 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Яд ле-Баним Беэр-Шева', 'ID' => 84, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 183, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2 }, 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 84 }, { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ShowsQty' => 32, 'ID' => 1668, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1668, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 34, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 34, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1747, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1747, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' } ], 'ID' => 34 }, { 'Name' => 'בית שמש', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1880, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'CityID' => 64, 'Longitude' => '34.993385', 'Latitude' => '31.748436', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1880, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '' } } ], 'ID' => 64 }, { 'ID' => 11, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 53, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 53, 'SeatsAmount' => 575, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 622, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 622, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.7572707', 'Latitude' => '32.0206112', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'CityID' => 11, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2 } }, { 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1932, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.006565, 34.747790', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'טרמינל עיצוב - בת ים', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אהוד קינמון 32' }, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1932, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.006565', 'Longitude' => '34.74779', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Терминал Ицув — Бат-Ям', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Кинамон 32', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 11, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 } } ], 'Name' => 'בת ים' }, { 'Name' => 'גבעתיים', 'ID' => 12, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 12, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1659, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ID' => 1659, 'ShowsQty' => 16 } ] }, { 'Name' => 'גן יבנה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 452, 'SeatsAmount' => 318, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 604, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.785753, 34.707179', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Address' => 'רח' הרצל 40' }, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0166x%u05D2%u05DF%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DCx46%2C&UserEarthX=122456&UserEarthY=1132695&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 40', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Ган-Явне', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'CityID' => 124, 'RowsAmount' => 13, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.785753', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.707179', 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 452 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 604, 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה' } ], 'ID' => 124 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1669, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1669, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 13, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0 } } ], 'ID' => 13, 'Name' => 'גני תקווה' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Active' => 1, 'CityID' => 78, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон' }, 'Lift' => 2, 'Image2Height' => 850, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.895859', 'Latitude' => '32.157589', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 263, 'SeatsAmount' => 236, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 850, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'Incline' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263 }, { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ID' => 2044, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.889934', 'Latitude' => '32.132891', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 78, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Address' => 'דרך הים' }, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'SeatsAmount' => 500, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2044, 'Plan2InFlash' => 0 } } ], 'ID' => 78, 'Name' => 'הוד השרון' }, { 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ID' => 1670, 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'ID' => 1670, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 5, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0 } }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 845, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.166208', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.842952', 'CityID' => 5, 'RowsAmount' => 19, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5' }, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'ID' => 563, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'SeatsAmount' => 280, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 563, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1484, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1484, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'Longitude' => '34.797003', 'CityID' => 5, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0 } } ], 'ID' => 5 }, { 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1671, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 42, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Отель Elma Зихрон-Яков', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1671, 'Plan2InFlash' => 0 } } ], 'ID' => 42 }, { 'ID' => 43, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 182, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 2, 'ID' => 142, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'He' => { 'Name' => 'Friends חדרה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»' }, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 10, 'CityID' => 43, 'Distance' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Longitude' => '34.9218965', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.4398601', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'Friends חדרה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 142 }, { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ID' => 143, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 43, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 606, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.914142', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.439355', 'ID' => 143, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 360, 'ImageHeight' => 606, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2 } }, { 'ID' => 2006, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10' }, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 83, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2006, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.931134', 'Latitude' => '32.44146', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 43 } } ], 'Name' => 'חדרה' }, { 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 15, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон' }, 'He' => { 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1727, 'Plan2InFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ID' => 1727, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מדיטק חולון' }, { 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Info' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 570, 'ImageHeight' => 702, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 59, 'Longitude' => '34.791006', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.00688', 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 702, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Active' => 1, 'CityID' => 15 }, 'ID' => 59, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון' }, { 'ID' => 1941, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Info' => '', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1941, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.002645', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.794325', 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 15, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Info' => '', 'Guide' => '' } } }, { 'ID' => 1728, 'ShowsQty' => 27, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 15, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'CombinedName' => 'Спектакли Театр Холон', 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1728, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 } } ], 'Name' => 'חולון' }, { 'ID' => 7, 'Halls' => [ { 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'ID' => 1258, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Шдерот а-Гистадрут, 60. Напротив каньона Лев а-Мифрац', 'Name' => 'Ночной клуб Малина Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'Longitude' => '35.038082', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.792598', 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 1000, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1258, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.792598, 35.038082', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'Address' => 'שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHistadrut+Ave+60,+Haifa/@32.7919364,35.0363583,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151dba78e36cce77:0x127074219899d8f8?hl=ru' } }, { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 215, 'Hall' => { 'ID' => 215, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 4, 'ImageHeight' => 867, 'SeatsAmount' => 501, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'CityID' => 7, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 867, 'Latitude' => '32.790971', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '35.010532' } }, { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ID' => 163, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 163, 'SeatsAmount' => 505, 'ImageHeight' => 935, 'Gangways' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 7, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 935, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.066528', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.81913' } }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 7, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'ID' => 290, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 814, 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Address' => 'שד' הנשיא 89' }, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'ImageHeight' => 430, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 198, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 814, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.8030477', 'Longitude' => '34.9852455', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 430, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»', 'Address' => 'пр. а-Наси,89', 'Info' => '' }, 'Lift' => 2, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2047, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע', 'Address' => 'רח' פלי"ם 2' }, 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Syrup', 'Address' => 'ул. Паль-ям 2', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.817134', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.999861', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'מועדון סירופ', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2047 }, { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ID' => 99, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.965069', 'Latitude' => '32.791338', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 732, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 40, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 7, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 9, 'SeatsAmount' => 2105, 'Gangways' => 6, 'ImageHeight' => 732, 'ID' => 99, 'Plan2InFlash' => 1 } }, { 'ID' => 209, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 615, 'SeatsAmount' => 497, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 209, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'He' => { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.8203168', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.9728262', 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 615 } }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ID' => 106, 'ShowsQty' => 16, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Аудиториум Хайфа', 'ID' => 106, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 1222, 'ImageHeight' => 528, 'Gangways' => 8, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 528, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.985592', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.803197', 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 7, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Guide' => '' } } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 102, 'SeatsAmount' => 473, 'ImageHeight' => 687, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'CityID' => 7, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 687, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.985138', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.803414' }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 102, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, { 'ID' => 1724, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1724, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 7, 'Active' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 237, 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Hall' => { 'ID' => 237, 'Plan2InFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 500, 'SeatsAmount' => 159, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'CityID' => 7, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 500, 'Latitude' => '32.80327', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.9846462' } }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 577, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.803055', 'Longitude' => '34.985007', 'CityID' => 7, 'RowsAmount' => 15, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Студио Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל', 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה' }, 'Cafeteria' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 249, 'ImageHeight' => 577, 'Gangways' => 3, 'SeatsAmount' => 302, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Width' => 600 }, 'ID' => 249, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה' }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 162, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 772, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.074321', 'Latitude' => '32.82173', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'ID' => 162, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 1099, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 772, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 6 } }, { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ID' => 1725, 'ShowsQty' => 20, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 7, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1725, 'Plan2InFlash' => 0 } } ], 'Name' => 'חיפה' }, { 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96, 'Halls' => [ { 'ID' => 409, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 27, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 96, 'Longitude' => '35.529639', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.796007', 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 900, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 747, 'ImageHeight' => 900, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 409, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' }, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => '' } } ] }, { 'ID' => 16, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 509, 'ImageHeight' => 496, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 658, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '34.73481', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.874438', 'Image2Height' => 496, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 16, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1 }, 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 658, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' } ], 'Name' => 'יבנה' }, { 'ID' => 17, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 308, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 386, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'ID' => 308, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.030568', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 17 } }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.029093', 'Longitude' => '34.899322', 'CityID' => 17, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' }, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1165, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ID' => 1165, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'יהוד' }, { 'Name' => 'יישוב עשרת', 'ID' => 222, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 1741, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 293, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'He' => { 'Name' => 'אולם עשרת', 'Address' => 'רח' הרימון 8', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Active' => 1, 'CityID' => 222, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Асерет', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Римон, 8' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.746866', 'Latitude' => '31.825879', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'אולם עשרת', 'ID' => 1741, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 184, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 184, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр Йокнеама', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' }, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 45, 'Longitude' => '35.103548', 'Latitude' => '32.652854', 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0 } } ], 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם' }, { 'Name' => 'ירושלים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1328, 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'בן יהודה 34', 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1328, 'Incline' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.781108', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '35.215613', 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Бен Иегуда, 34', 'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим' } } }, { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ID' => 837, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.212556', 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 837, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 } }, { 'ID' => 1674, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ימק"א', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1674, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'ימק"א', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 30, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'ИМКА', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ID' => 1346, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.76514', 'Longitude' => '35.221921', 'ID' => 1346, 'Plan2InFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית' }, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0 } }, { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2014, 'Hall' => { 'CityID' => 30, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'Longitude' => '35.214617', 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2014, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 260, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 8, 'CityID' => 30, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Address' => 'ул. Кореш 1' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Latitude' => '31.780065', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ID' => 260, 'ShowsQty' => 8 }, { 'ID' => 1681, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Address' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 1681, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 30, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0 } }, { 'ID' => 1679, 'ShowsQty' => 27, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1679, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 30, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0 } } ], 'ID' => 30 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1767, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Hall' => { 'CityID' => 18, 'RowsAmount' => 19, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland' }, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.165294', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.927775', 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1767, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3 } }, { 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 1648, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 18, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1648, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 18, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'Latitude' => '32.17279', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 332, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1354, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335' }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1' } ], 'ID' => 18, 'Name' => 'כפר סבא' }, { 'ID' => 46, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 219, 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 196, 'ImageHeight' => 403, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 219, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx176593x1257407%2C&UserEarthX=176541&UserEarthY=1257444&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.911346, 35.280867', 'He' => { 'Address' => 'רח' מעלה אורט 15', 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Маале Орт, 15', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кармиэль', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 46, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.280867', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.911346', 'Image2Height' => 403, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.914962', 'Longitude' => '35.302903', 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 629, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'Pit' => 1, 'Distance' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 46, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.' }, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 629, 'Gangways' => 3, 'SeatsAmount' => 780, 'ID' => 128, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ID' => 128, 'ShowsQty' => 22 } ], 'Name' => 'כרמיאל' }, { 'Name' => 'לוד', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 218, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 791, 'SeatsAmount' => 514, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 19, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 791, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '31.943113', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.886925' }, 'ID' => 218, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד' } ], 'ID' => 19 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 126, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' }, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'ID' => 1686, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1686, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' } ], 'ID' => 126, 'Name' => 'לטרון' }, { 'ID' => 47, 'Halls' => [ { 'ID' => 155, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Hall' => { 'Longitude' => '35.2365385', 'Latitude' => '32.6749051', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 690, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Израэль, 5' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Active' => 1, 'CityID' => 47, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 661, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 155 } } ], 'Name' => 'מגדל העמק' }, { 'Name' => 'מודיעין', 'ID' => 20, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1660, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'Longitude' => '35.014734', 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 20, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1660, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1891, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'He' => { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1891, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'Longitude' => '35.00915', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 20, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 618, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.494997', 'Longitude' => '35.51472', 'CityID' => 41, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 22, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות' }, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 618, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 941, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0 } } ], 'ID' => 41 }, { 'ID' => 127, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'He' => { 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 520, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 630, 'ID' => 644, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '34.965035', 'Latitude' => '32.6466026', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 630, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 127 }, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 644 } ], 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל' }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Info' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2059, 'SeatsAmount' => 770, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'Latitude' => '32.133343', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 248, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон' }, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 2059, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' } ], 'ID' => 248 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 305, 'SeatsAmount' => 390, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Stairs' => 1, 'Active' => 1, 'CityID' => 86, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 1, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.911249', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.13302' }, 'ID' => 305, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' } ], 'ID' => 86, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון' }, { 'ID' => 202, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1425, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1425, 'SeatsAmount' => 384, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית', 'Address' => 'מבוא אורנית', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384', 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Active' => 1, 'CityID' => 202, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Маво Оранит', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.995384', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.122942' } } ], 'Name' => 'מועצה מקומית אורנית' }, { 'ID' => 206, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 206, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям' }, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.981472', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1455, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Incline' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1455, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' } ], 'Name' => 'מושב שבי ציון' }, { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 502, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'CombinedName' => 'Концерты Монастырь Бейт-Джемал', 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 108, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '31.724542' }, 'ID' => 502, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' } ], 'ID' => 108 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 208, 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.773793, 35.295927', 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס מעלה אדומים', 'Address' => 'רח' מדבר יהודה 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%20%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05DE%u05D3%u05E2%26psik%3B%20%u05DE%u05E2%u05DC%u05D4%20%u05D0%u05D3%u05D5%u05DE%u05D9%u05DD%5Dxx178157x1131216%2C&UserEarthX=177916&UserEarthY=1131279&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 403, 'SeatsAmount' => 215, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 208, 'Latitude' => '31.773793', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.295927', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Маале-Адумим', 'Address' => 'ул. Мидбар Еуда, 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'CityID' => 73, 'RowsAmount' => 9, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2 } }, { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ID' => 1273, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'ID' => 1273, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 560, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 73, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'Latitude' => '31.772918', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2 } } ], 'ID' => 73, 'Name' => 'מעלה אדומים' }, { 'Name' => 'מעלות', 'ID' => 49, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 49, 'RowsAmount' => 19, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '33.023184', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '35.27145', 'ID' => 713, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 490, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' }, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 713, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'ID' => 91, 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 50, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария' }, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 712, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.100347', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '33.01026', 'ID' => 91, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 585, 'ImageHeight' => 712, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' }, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0 } } ], 'ID' => 50, 'Name' => 'נהריה' }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'ImageHeight' => 442, 'Gangways' => 0, 'ID' => 333, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '35.313034', 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 442, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'CityID' => 51 }, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 333, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 296, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 296, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.699456', 'Longitude' => '35.313014', 'CityID' => 51, 'RowsAmount' => 19, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна' }, 'Lift' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 51, 'Longitude' => '35.313014', 'Latitude' => '32.699456', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2050, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2050 } ], 'ID' => 51 }, { 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 177, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 748, 'Gangways' => 4, 'ImageHeight' => 479, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 6, 'Incline' => 2, 'ID' => 177, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '34.796215', 'Latitude' => '31.930777', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 479, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.' }, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Active' => 1, 'CityID' => 21, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1 } }, { 'ID' => 1469, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.92931', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.813248', 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'CityID' => 21, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26' }, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.' }, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות משכן הפיס נס ציונה', 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'ID' => 1469, 'Plan2InFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 381 } } ], 'Name' => 'נס ציונה' }, { 'Name' => 'נתיבות', 'ID' => 37, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 1564, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'SeatsAmount' => 545, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CityID' => 37, 'RowsAmount' => 20, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1' }, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.41598', 'Longitude' => '34.586268' }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1564, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1345, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.278535', 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'CityID' => 22, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6' }, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1345, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.278005', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 22, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 119 }, 'ID' => 119, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1687, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 22, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ID' => 1687, 'ShowsQty' => 28 } ], 'ID' => 22, 'Name' => 'נתניה' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1310, 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1310, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 282, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'Address' => 'רח' גן השקמים סביון' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.044517, 34.875716', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'CityID' => 161, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ган а-Шкамим Савьон', 'Name' => 'Мерказ а-тарбут Савьон', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.044517', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.875716' } } ], 'ID' => 161, 'Name' => 'סביון' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' }, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 639, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'Latitude' => '32.928829', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 53, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко' }, 'Lift' => 2 }, 'ID' => 639, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' } ], 'ID' => 53, 'Name' => 'עכו' }, { 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 457, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.288414', 'Latitude' => '32.613534', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 24, 'CityID' => 54, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15' }, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.' }, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 457, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 643, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2073, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'Longitude' => '34.981037', 'CityID' => 55, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Пика', 'Info' => '', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 2073, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה' }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 411, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 1, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 588, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'CityID' => 55, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 588, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' } ], 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה' }, { 'ID' => 8, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1121, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 156, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1121, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'He' => { 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה', 'Guide' => '' }, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'CityID' => 8, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 11, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 1, 'Latitude' => '32.0855671', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.8724555', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0 } }, { 'ID' => 1749, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.877104', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.103528', 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Active' => 1, 'CityID' => 8, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'CombinedName' => 'Концерты Зал Гольда Петах-Тиква', 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1749, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 400, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 37, 'ID' => 1791, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 8, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1791, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2048, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.096741', 'Longitude' => '34.880191', 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 8, 'RowsAmount' => 13, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2048, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' } ], 'Name' => 'פתח תקווה' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 398, 'Gangways' => 2, 'ImageHeight' => 449, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'ID' => 374, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61' }, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 23, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.911003', 'Latitude' => '32.275292', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 449, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 374, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' } ], 'ID' => 23, 'Name' => 'קדימה' }, { 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 175, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 664, 'ImageHeight' => 542, 'Gangways' => 3, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'CombinedName' => 'Концерты Концертный зал Гиват-Бренер', 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'CityID' => 66, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 542, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.801411', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.867439' }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 175, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר' } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 312, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Address' => 'ד.נ. חפר' }, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ID' => 312, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 333, 'Gangways' => 3, 'SeatsAmount' => 842, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 333, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.452967', 'Longitude' => '34.952124', 'CityID' => 87, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 28, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер' }, 'Lift' => 0 } } ], 'ID' => 87 }, { 'ID' => 208, 'Halls' => [ { 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה', 'ID' => 1489, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 350, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1489, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.519666, 35.521416', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'פאב הפינה חמדיה', 'Address' => 'חמדיה, 10855' }, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Хамадия, 10855', 'Info' => '', 'Name' => 'Паб а-Пина Киббуц Хамадия' }, 'Lift' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 208, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.521416', 'Latitude' => '32.519666', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0 } } ], 'Name' => 'קיבוץ חמדיה' }, { 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ID' => 203, 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Address' => 'קיבוץ יגור' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 4, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 1016, 'ID' => 203, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.742992', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.07404', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур' }, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'CityID' => 72, 'Stairs' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 19 } } ], 'ID' => 72 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => '35.223953', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.675299', 'Image2Height' => 515, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 118, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Концертный зал Ифат', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'SeatsAmount' => 696, 'ImageHeight' => 515, 'Gangways' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'ID' => 550, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ID' => 550, 'ShowsQty' => 7 } ], 'ID' => 118, 'Name' => 'קיבוץ יפעת' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 739, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 645, 'SeatsAmount' => 791, 'ID' => 739, 'Plan2InFlash' => 1, 'Latitude' => '32.723787', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.565242', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 645, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Info' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет' }, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'CityID' => 142, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'Stairs' => 0 } } ], 'ID' => 142, 'Name' => 'קיבוץ כינרת' }, { 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 69, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'Longitude' => '34.8579287', 'ID' => 1092, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2 }, 'ID' => 1092, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.036266, 34.865836', 'He' => { 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'Address' => 'שדרה האקדמית , 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 217, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 2077, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.036266', 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.865836', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'А-Кирья Академит Кирьят-Оно – новый кампус', 'Info' => '', 'Address' => 'Академическая алея, 1' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 69, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2077 }, { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 1546, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Hall' => { 'ID' => 1546, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'He' => { 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Info' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 69, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.862965' } } ] }, { 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'Latitude' => '31.609598', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 39, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' }, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 655, 'SeatsAmount' => 628, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 655 } ], 'ID' => 39 }, { 'Name' => 'קרית מוצקין', 'ID' => 59, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 849, 'Plan2InFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 403, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 59, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 403, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.841732', 'Longitude' => '35.083536' }, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 849 }, { 'ID' => 1863, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1863, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.845239, 35.081031', 'He' => { 'Name' => 'גן החיות חי פארק - קרית מוצקין', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зоопарк Хай-Парк — Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 59, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.081031', 'Latitude' => '32.845239', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1683, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 59, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ID' => 1683, 'ShowsQty' => 32 } ] }, { 'ID' => 24, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854, 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' }, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1854, 'Plan2InFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.09776', 'Longitude' => '34.946771', 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 24, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн' } } }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1975, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.097891', 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'CityID' => 24, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Info' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' }, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 1975, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0 } } ], 'Name' => 'ראש העין' }, { 'Name' => 'ראשון לציון', 'ID' => 4, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 461, 'Longitude' => '34.8050549', 'Latitude' => '31.9636516', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Задаль, 3' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 4 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 461, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ID' => 71, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 4, 'RowsAmount' => 8, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'Longitude' => '34.8073574', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 445, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'Gangways' => 2, 'SeatsAmount' => 249, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 71, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Guide' => '' } } }, { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ID' => 1700, 'ShowsQty' => 56, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Address' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 4, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1700, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'ID' => 68, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 598, 'Gangways' => 2, 'SeatsAmount' => 362, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 4, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 598, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.964426', 'Longitude' => '34.799322' }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 68, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 4, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1702, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ID' => 1702, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'ID' => 25, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1499, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 1, 'SeatsAmount' => 248, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'CityID' => 25, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 8, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.887033', 'Longitude' => '34.816013' } }, { 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 2024, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'Longitude' => '34.816659', 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 25, 'RowsAmount' => 23, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2024, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'SeatsAmount' => 781 } }, { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 25, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1698 } } ], 'Name' => 'רחובות' }, { 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 582, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 625, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 470, 'ID' => 582, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'CityID' => 26, 'Longitude' => '34.8663685', 'Latitude' => '31.9300851', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 470, 'PseudoHallID' => 0 } } ], 'ID' => 26 }, { 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.084349', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'CityID' => 27, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'CombinedName' => 'Концерты Salon De Tango', 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 2051, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2051, 'Name' => 'Salon De Tango' }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 27, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с торговым центром Аялон', 'Name' => 'Цирковой шатер', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.825434', 'Latitude' => '32.100643', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 1479, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 954, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון', 'Name' => 'אוהל הקרקס' }, 'GoogleMapAddress' => '32.100643, 34.825434', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1479 }, { 'Hall' => { 'ID' => 186, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 536, 'Gangways' => 2, 'SeatsAmount' => 550, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'He' => { 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 27, 'RowsAmount' => 16, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 536, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.08488', 'Longitude' => '34.802498' }, 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 186, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, { 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1695, 'Hall' => { 'ID' => 1695, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 27, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0 } } ], 'ID' => 27 }, { 'Name' => 'רמת השרון', 'ID' => 28, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1692, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 28, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ID' => 1692, 'ShowsQty' => 15 } ] }, { 'Name' => 'רעננה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ID' => 180, 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'CityID' => 29, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана' }, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => undef, 'ID' => 180, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0 } } ], 'ID' => 29 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 491, 'SeatsAmount' => 511, 'ImageHeight' => 697, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 697, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.945533', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'RowsAmount' => 21, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 71, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 1 }, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 491 } ], 'ID' => 71, 'Name' => 'שוהם' }, { 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 2032, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Info' => 'קומת קרקע', 'Address' => 'דרך שלמה 2' }, 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Шломо, 2', 'Info' => 'Первый этаж', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.760062', 'Latitude' => '32.054515', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2032 }, { 'ID' => 471, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'He' => { 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'ID' => 471, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 888, 'Gangways' => 4, 'SeatsAmount' => 1161, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 888, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.11062', 'Longitude' => '34.803364', 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2 } }, { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ID' => 51, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.79187', 'Mazgan' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.074643', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 495, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 3, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 404, 'ImageHeight' => 495, 'Gangways' => 2, 'ID' => 51, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => '' } }, { 'ID' => 1608, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'Longitude' => '34.788062', 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Ramp' => 1, 'He' => { 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1608, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.79083', 'Latitude' => '32.090399', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 670, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив' }, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 25, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 896, 'Gangways' => 3, 'ImageHeight' => 670, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 5, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5, 'ShowsQty' => 16 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.757599', 'Latitude' => '32.051536', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ноам, 5' }, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב', 'Address' => 'רח' נועם 5' }, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'Ramp' => 2, 'Parking' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1364, 'SeatsAmount' => 167, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1364, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1706, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 46, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, { 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 270, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 651, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.0783845', 'Longitude' => '34.7883795', 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'He' => { 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 270, 'ImageHeight' => 651, 'Gangways' => 2, 'SeatsAmount' => 242, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600 } }, { 'Name' => 'בניין מגורים', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2063, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2063, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'He' => { 'Name' => 'בניין מגורים', 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.', 'Name' => 'Жилое здание', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.749189', 'Latitude' => '32.046187', 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ID' => 1707, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1707 } }, { 'ID' => 227, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.808187', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 1, 'Latitude' => '32.099004', 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 370, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 941, 'ImageHeight' => 370, 'Gangways' => 4, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 227 } }, { 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 42, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.098361', 'Longitude' => '34.774334', 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'SeatsAmount' => 2146, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2072, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'האנגר 11', 'ID' => 2072, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.774334', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.098361', 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 23, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 23, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, { 'ID' => 1708, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1708, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הדרייב אין תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль Драйв-ин Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1705, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות תל אביב', 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1705, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב' }, { 'ID' => 2038, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו' }, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2038, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 7637, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.791474', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.061269', 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 30, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Guide' => '' } } }, { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ID' => 1704, 'ShowsQty' => 20, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1704, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Address' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'ID' => 1711, 'ShowsQty' => 38, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 1711, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1721, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ShowsQty' => 49, 'ID' => 1721 }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.075088', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.' }, 'Lift' => 2, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1920, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1920, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 771, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 771, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Latitude' => '32.075088', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1797, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ID' => 1797, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו' }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.074314', 'Longitude' => '34.795569', 'Pit' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо' }, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1803, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'SeatsAmount' => 120 }, 'ID' => 1803, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 598, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 800, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'ID' => 598, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.795569', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.074314', 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Guide' => '' }, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 394, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 550 }, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ID' => 394, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'ID' => 277, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест', 'Address' => 'ул. Левонтин, 7', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.0617264', 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.7749271', 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 277, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Address' => 'רח' לבונטין 7', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 1217, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'He' => { 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1217, 'Plan2InFlash' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.7724113', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 920, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо' }, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.062348', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'ID' => 920, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.101798', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.776046', 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'ID' => 1548, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1548 }, { 'ID' => 354, 'ShowsQty' => 21, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 354, 'SeatsAmount' => 120, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Address' => 'קרליבך 23' }, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.782994', 'Latitude' => '32.068313', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Info' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 547, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.049449', 'Longitude' => '34.786784', 'ID' => 241, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 547, 'Gangways' => 3, 'SeatsAmount' => 620, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 5, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 241, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 566, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.7610405', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.052729', 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 272, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 394, 'ImageHeight' => 566, 'Gangways' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 272, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, { 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1722, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1722, 'Plan2InFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'He' => { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0 } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Мандель Тель-Авив — Студия лаакат Ясмин Годер', 'Address' => 'ул. а-Ткима 1', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.75993', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.051248', 'ID' => 1582, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.051248, 34.759930', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'Address' => 'רח' התקומה 1', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל תל אביב - סטודיו להקת יסמין גודר', 'ID' => 1582, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2042, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.102445', 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.811616', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.' }, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 2042, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 2034, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Hall' => { 'ID' => 2034, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' 3383', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Parking' => 2, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. 3383', 'Info' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо' }, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.045452', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.774593' } }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'ID' => 1710, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1710, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ID' => 1924, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'Longitude' => '34.756771', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1924, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Ramp' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.789245', 'Latitude' => '32.065614', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1192, 'SeatsAmount' => 85, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 4, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1192, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, { 'ID' => 1734, 'ShowsQty' => 18, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1734, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'ID' => 1610, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ShowsQty' => 20, 'ID' => 1610 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2074, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 7, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.761619', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.057234', 'ID' => 2074, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 124, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר' }, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 1 } }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 438, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1929, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.' }, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 1, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Pit' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'Longitude' => '34.760122', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 2 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1929 }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12' }, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ID' => 2069, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'Latitude' => '32.055423', 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Давай', 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 2069, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1717, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הבימה תל אביב' }, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717, 'ShowsQty' => 16 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1862, 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1862, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.770042', 'Latitude' => '32.041362', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 8, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'Longitude' => '34.807748', 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 414, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 414 }, { 'ID' => 1609, 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1609, 'Longitude' => '34.784731', 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 1, 'Kasher' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR' }, 'SeatsAmount' => 40, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2040, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.7871', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.064179', 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2040 }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'ID' => 1766, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.787011', 'Latitude' => '32.06423', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 5, 'CityID' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1766, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 535, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 330, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 671, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 671, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'Latitude' => '32.052992', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'CityID' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив' } }, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 535 }, { 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ID' => 2078, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 70, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2078, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Latitude' => '32.041362', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 389, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30' }, 'Lift' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 389, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30' }, 'Ramp' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו' } }, { 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1719, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Hall' => { 'ID' => 1719, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef } } ], 'ID' => 1 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 451, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 451, 'Plan2InFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 382, 'ImageHeight' => 446, 'Gangways' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 446, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.249829', 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'CityID' => 102, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30' } } } ], 'ID' => 102, 'Name' => 'תל מונד ' } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור יהודה
  היכל התרבות אור יהודה

  רח' אליהו סעדון 87, אור יהודה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  בית יד לבנים באר שבע

  שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  טרמינל עיצוב - בת ים

  רח' אהוד קינמון 32, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גן יבנה
  מתנ''ס גן יבנה

  רח' הרצל 40, גן יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  Malina night club חיפה

  שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

  שד' הנשיא 89, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  בר בסרביה ירושלים

  בן יהודה 34, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  אשכול הפיס כרמיאל

  רח' מעלה אורט 15, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית אורנית
  היכל התרבות תרבותא אורנית

  מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  אשכול הפיס מעלה אדומים

  רח' מדבר יהודה 5, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  סביון
  מרכז התרבות סביון

  רח' גן השקמים סביון, סביון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ חמדיה
  פאב הפינה חמדיה

  חמדיה, 10855, קיבוץ חמדיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הקריה האקדמית קרית אונו - קמפוס החדש

  שדרה האקדמית , 1, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם